Årlig møte Oppdal IL Fotball

Postet av Inge Lauritzen den 1. Feb 2022

Årlig møte 2022 for Oppdal IL Fotball avvikles torsdag 3. mars kl 1900 i Speilsalen, Oppdal kulturhus.


Saksliste

01. Godkjenning av stemmeberettigete 

02. Godkjenning av innkalling og saksliste 

03. Valg av dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 

04. Behandling av fotballgruppas årsberetning 2021, inkl. årsmeldinger for lagene. 

05. Behandling av fotballgruppas regnskap i revidert stand for 2021

06. Behandling av forslag og saker  

07. Vedtak på fotballgruppas budsjett 2022

08. Behandling av fotballgruppas organisasjonsplan

 09. Valg

Årsmelding 2021 - OIL-F.pdf

Årsmelding fra lag 2021.pdf

Protokolldokument - årsmøte for 2021.pdf

Forslag til årsmøte OIL.pdf

Tillitsverv med beskrivelse, navn og vakante posisjoner, pr mars 2022.pdf

OIL fotball, org.kart, 2022.pdf

Årsregnskap og revisjonsberetning legges ut så snart det er klart.


Saker til behandling må meldes innen 17. februar.

Saksdokumenter legges ut 23. februar

Oppdal Ils årsmøte avvikles mandag 21. mars.Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.