Dugnader Oppdal IL Fotball

Postet av Oppdal IL - Fotball den 30. Mai 2017

Styret har vedtatt at det skal være to felles dugnader i året som gir inntekter. Årsaken er at vi ønsker å holde nivået på treningsavgiften nede på et noenlunde akseptabelt nivå slik at alle kan delta: flest mulig – lengst mulig !

Årets salgsdugnad er kaffesalg – og den er vedtatt og må gjennomføres for sesong 17. Den andre vil fra og med sesong 2017 være kiosksalget, som da er KLUBBENS inntekt og ikke lagets. Vi oppfatter at det er stor motstand mot felles salgsdugnader, og vil for sesong 18 søke å finne to dugnader som genererer inntekt via arbeidskraft. Her er styret åpen for gode ideer.

Utover dette står lagene fritt til organisere lagsdugnader for inntekt til cuper og turneringer.


Aktiviteten i Oppdal IL Fotball har de siste årene økt betydelig. Det er utrolig bra!! Økning i antall medlemmer er svært gledelig,og tyder på at vi har en aktivitet som fenger mange i lokalsamfunnet vårt.

Tusen takk til alle frivillige, trenere og lagledere, som ukentlig bruker timer på å planlegge og være tilstede på treninger og kamper. Uten dere hadde det ikke blitt noen aktivitet!!

Det er et stort press på baneanlegget, noe som vises godt nå i disse dager med ettermiddager fulle av treninger og kamper på Oppdal bankbane. Takk til alle som var med på å bidra til at vi fikk lagt nytt kunstgressdekke! Det er en investering vel verdt sin kostnad. Når Oppdal stadion står ferdig, og ungdomsskolebanen også er rehabilitert, vil vi ha et godt oppgradert stadionområde. Sammen med Vollanbanen utgjør dette kjernen i anlegg for Oppdal IL Fotball.

Nye serier og banestørrelser på 5er, 7er og 9er krever flere mål og større tilfang av utstyr. Flere lag i seriespill krever mer av bane og mer av draktutstyr- noe som også krever midler. I tillegg kommer utgifter til dommere - spesielt i kretsseriespill, lagspåmeldinger og forsikringer.

I vintersesongen er det flere lag enn før som trener inne - i idrettshall, allsalen og på Midtbygda. Det gir også økte utgifter. Heldigvis gir også den økte aktiviteten også inntekter i form av aktivitetsstøtte når vi leverer inn aktivitetslistene våre. Men halleie er en av de større utgiftspostene våre.

Oppdal IL Fotballs aktivitet har også økt i form av Cupdeltakelser. Lagspåmeldinger dekkes i stor grad av klubben, og det ønsker vi å fortsette med jfr. Sportsplanen. Hvert enkelt lag / spiller dekker selv det som evt kreves utover dette. Derfor skal det fortsatt være slik at lag kan initiere sine egne dugnader for å redusere egenandeler.

Alt dette ønsker vi å videreutvikle til det beste for barn, unge og voksne som spiller fotball i Oppdal. Samtidig ønsker vi å holde treningsavgift på et akseptabelt nivå. Aktivitet koster, og det å drive med fotball på Oppdal er på et ok nivå sett opp imot treningsavgift i sammenlignbare klubber. Ut i fra det perspektivet - sammen med flest mulig -lengst mulig, er det viktig at alle stiller opp og bidrar på det som kreves for fellesskapet:) Vi ber derfor om forståelse for de felles løft isom kreves for å drive Oppdal IL Fotball inn i framtid.Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.