Søppeldugnad G10

G10 (født 2013) satte i gang et prosjekt med å plukke søppel rundt om i bygda som en dugnad i år.  De har hatt to dugnader der de har plukket rundt stadion og omegn, Vikavegen, Gamle E6, Gamle Kongeveg og RV70.  Her er