Fotballhall

Postet av Inge Lauritzen den 3. Feb 2020

Det har vært liten aktivitet rundt fotballhall i løpet av siste halvår og det har vært lite informasjon. Det er bare å beklage. Som kjent satte kommunestyret i juni 2019 av kr 5,5 mill til fotballhall i Oppdal. Etter litt fram og tilbake og diskusjoner omkring styringsansvar m.v. har arbeidet med hallen nå skutt fart. Første og prioriterte oppgave nå er å sikre finansieringen.

Det er oppnevnt en styringsgruppe. I denne sitter Bjarne Brattbakk, Christin Gjønnes, Per Roar Bekken, Olaf Solberg, Erik Sæther og Inge Lauritzen (leder). Styringsgruppa er direkte underlagt styret i Oppdal IL og i Oppdal IL Fotball. Gjennom representasjon rapporteres det direkte til de nevnte styrer. All instruksjon av og innspill til gruppens arbeid skjer via styringsgruppens møter. Gruppa skal lede arbeidet med etableringen av fotballhall og har et overordnet ansvar for de øvrige gruppene i prosjektet; økonomikomite, byggekomite og driftskomite. 

Byggekomiteen består så langt av Olaf Solberg (leder), Tor Grøtan, Steffen Tjemsland. Sjøl om den valgte halleverandør og -entreprenør vil stå for det meste av arbeid, skal komiteen vil ha en «kontrollerende» og koordinerende funksjon ovf idrettslag og andre involverte. Dette kan inkludere plantegninger og totalløsninger for bygg (størrelse, kunstgras, ytterkledning, garderobe, toaletter, kiosk, kontor, tribune m.v.) lokalisering av bygg (tilkomst, parkering, synergier i ft andre bygg og brukstilgjengelighet) samt kontakt med offentlig myndigheter (Oppdal kommune) om bestilling og avklaring av reguleringsarbeid m.v.

Økonomikomiteen består av Bjarne Brattbakk, Inge Lauritzen, Erik Sæther og Anne Stine Mathisen. Denne gruppa har ansvar for arbeidet med å sikre finansiering. Foruten tilskudd fra kommune skal dette skjer gjennom gaver og bidrag fra lokalt næringsliv (finansieringsinstitusjoner og andre bedrifter) samt tippemidler. Det betyr at virksomheter skal identifiseres og forhandles med samt at søknader skal utformes og sendes til aktuelle instanser og institusjoner.

Driftskomiteen har så langt ingen medlemmer. Komiteen har ansvar for arbeidet med å sikre en forsvarlig driftsløsning. I dette ligger å foreslå en forsvarlig driftsmodell og organisering som gir sikkerhet for idrettslaget. Dette handler også om å planlegge og sikre aktiviteter, fx turneringer, samlinger og skoler, som gir fotballgruppa omsetning og inntekter. 

Det er satt opp en milepælsplan for arbeidet med hall

  • 22.01.20: Oppstart av gruppens arbeid og etablering av øvrige arbeidsgrupper
  • 01.04.20: Private gaver til finansiering er på plass
  • 20.04.20: Driftsmodell ferdig utredet
  • 10.05.20: Byggeløsning er ferdig utredet
  • 01.10.20: Offentlig planarbeid i fbm bygget er ferdig
  • 01.11.20: Frist for søknad om tippemidler
  • 01.04.21: Byggestart
  • 01.11.21: Ferdigstillelse og åpning av hall

Vi vet at mange veldig gjerne vil ha fotballhall i Oppdal. Men arbeidet gjør seg ikke sjøl. Vi trenger fortsatt frivillige til å bistå på mange områder i dette arbeidet. Ikke nøl med å ta kontakt for å yte en innsats!


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline